Drobečková navigace

Home > Služby > Účetnictví

Účetnictví

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 • Kompletní zpracování daňové evidence.
 • Vytvoření daňového přiznání z příjmů i ze závislé činnosti, DPH, silniční daně, pronájmu.
 • Uzávěrky.
 • Vystavíme  vydané faktury.
 • Připravíme platební příkazy pro vaši banku.
 • Připravíme účetní doklady pro jednání s bankami a leasingovými společnostmi na jednáních o financování vašeho podnikání.
 • Účtujeme i neziskovou sféru.

MZDOVÁ AGENDA

 • Kompletní zpracování mezd zaměstnanců.
 • Vytvoříme přehledy pro úřad.
 • Na základě plné moci vás zastoupíme při jednáních se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, úřadem práce.
 • Provedeme evidenci na úřadech, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na správě sociálního zařízení a zdravotních pojišťovnách.
 • Zastoupení při kontrolách. 

 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • Kompletní zpracování podvojného účetnictví pro právnické i fyzické osoby.
 • Vytvoření daňového přiznání z příjmů, DPH, silniční daně.
 • Uzávěrky.
 • Příprava podkladů pro audit a spolupráce při auditu.
 • Vystavíme vydané faktury.
 • Připravíme platební příkazy pro vaši banku.
 • Připravíme účetní doklady pro jednání s bankami a leasingovými společnostmi při jednáních o financování vašeho podnikání.
 • Pohlídáme důležité termíny.
 

Zaměstnáváme nadpoloviční většinu zdravotně postižených osob.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového počtu svých zaměstnanců.

Povinnost zaměstnavatelé plní: zaměstnáváním v pracovním poměru, odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům. Odebírat výrobky nebo služby je možné i od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací.